Welkom op onze website


Nuttige documenten


Kalender


Inschrijvingen schooljaar 2019-2020 & schooljaar 2020-201

Iedereen, zowel voor het kleuteronderwijs als de lagere school kan reeds inschrijven voor het huidige en het komende schooljaar.

Inschrijvingsbeleid


Volg ons ook op Facebook

Facebook


Hou deze periode zeker je mailbox in de gaten. Regelmatig worden er updates verstuurd met belangrijke informatie.
Volg ook onze facebookpagina.
Samen pakken we de strijd aan! Samen meer dan alleen maar school maken.


Inschrijvingen Corona-periode

Wilt u uw zoon of dochter inschrijven in onze school?
Vul dan het inschrijvingsformulier in.

InschrijvingsformulierOudercomité

ALLE OUDERS ZIJN LID VAN HET OUDERCOMITÉ

 

De actieve leden worden niet gekozen maar nemen vrijwillig deel, zij vertegenwoordigen alle ouders. De actieve leden kiezen een dagelijks bestuur.

Het oudercomité heeft als doel zich in te zetten ten bate van de opvoeding en de volledige ontplooiing van de kinderen van onze school.

Het wenst dit doel te bereiken door o.a.:

  • het inrichten van activiteiten op sportief, creatief en cultureel vlak om op die manier de leerlingen nog meer kansen te geven zich te kunnen ontplooien;

  • de verfraaiing van de school en het verder uitbouwen van het imago van de school t.o.v. de buitenwereld;

  • de ouders in te lichten over de reglementen en gebruiken binnen onze school.

Het nastreven vaan deze doelen geschiedt steeds in loyale en onderlinge afspraak tussen ouders, leerkrachten en inrichtende macht, ter bevordering van de positieve opbouw van de scholengemeenschap enerzijds en de bevordering van onderwijs en opvoeding anderzijds.