Welkom op onze website


Nuttige documenten


Kalender


Inschrijvingen schooljaar 2019-2020 & schooljaar 2020-201

Iedereen, zowel voor het kleuteronderwijs als de lagere school kan reeds inschrijven voor het huidige en het komende schooljaar.

Inschrijvingsbeleid


Volg ons ook op Facebook

Facebook


Hou deze periode zeker je mailbox in de gaten. Regelmatig worden er updates verstuurd met belangrijke informatie.
Volg ook onze facebookpagina.
Samen pakken we de strijd aan! Samen meer dan alleen maar school maken.


Inschrijvingen Corona-periode

Wilt u uw zoon of dochter inschrijven in onze school?
Vul dan het inschrijvingsformulier in.

InschrijvingsformulierInschrijvingsbeleid - vanaf schooljaar 2019-2020

Gepubliceerd: zaterdag 19 januari 2019

De gemeentelijke basisschool De Rekke is gelegen in de Eduard De Beukelaerlaan te Hoevenen.

De gemeenteschool biedt kleuter- en lager onderwijs aan.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen van Stabroek terecht kunnen in het gemeentelijk onderwijs en gezien de beschikbare ruimtes wordt er geen maximumcapaciteit bepaald. De Rekke profileert zich als een school dat het leerlingendecreet ter harte neemt, waarbij het kind centraal staat en de ouders belangrijke participanten zijn. Meer info vindt u hier op de website.

 

Bekendmaking / Mededelingen

Het decreet inschrijvingsrecht stelt dat alle scholen hun maximumcapaciteit kunnen vastleggen.

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat de kinderen van Stabroek terecht kunnen in het gemeentelijk onderwijs en gezien de beschikbare ruimtes wordt er geen maximumcapaciteit bepaald.

Er wordt wel gestreefd naar klasgroepen van 24 kinderen.

 

Wat betekent dit nu concreet?

Iedereen, zowel voor het kleuteronderwijs als de lagere school kan reeds inschrijven voor het huidige en het komende schooljaar. Er is geen wachttijd. Bij inschrijving zal de status van inschrijving steeds worden meegedeeld: gerealiseerd, gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde, niet-gerealiseerd. Men gaat steeds akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement.

De inschrijving gebeurt tijdens de schooluren of op afspraak.

Indien u bijkomende informatie wenst, kan u steeds terecht bij de directie, Eduard de Beukelaerlaan 2 te Hoevenen, T 03 665 35 44 of via het contactformulier.