Welkom op onze website


Nuttige documenten


Kalender


Inschrijvingen schooljaar 2019-2020 & schooljaar 2020-201

Iedereen, zowel voor het kleuteronderwijs als de lagere school kan reeds inschrijven voor het huidige en het komende schooljaar.

Inschrijvingsbeleid


Volg ons ook op Facebook

Facebook


Hou deze periode zeker je mailbox in de gaten. Regelmatig worden er updates verstuurd met belangrijke informatie.
Volg ook onze facebookpagina.
Samen pakken we de strijd aan! Samen meer dan alleen maar school maken.


Inschrijvingen Corona-periode

Wilt u uw zoon of dochter inschrijven in onze school?
Vul dan het inschrijvingsformulier in.

InschrijvingsformulierZorgbeleid

Onze school wil elk kind maximale kansen bieden tot ontplooiing en ontwikkeling.
Via de zorg trachten wij dan ook in te spelen op de specifieke zorgvragen van elk kind.
De zorgcoördinatoren ondersteunen de leerkrachten bij het aanpakken van specifieke zorgvragen.
Zij zoeken mee naar de juiste aanpak, leggen contacten met ouders, CLB en externen en is aanwezig op MDO’s (overlegmomenten).
De school beoogt een zorgbeleid op volgende niveaus:

 1. Zorginitiatieven op niveau van de school
  Het schoolteam stippelt een traject uit om de zorgbrede aanpak in de school te optimaliseren.
 2. Ondersteunen van het handelen van leraren
  De taak van de zorgbegeleiding bestaat erin om de leerkrachten te begeleiden en te ondersteunen in hun zorgzame aanpak en handelen. Om dit efficiënt en geïntegreerd te laten verlopen is er een goed overleg nodig.
 3. Begeleiden van de leerlingen
  Elke begeleiding begint klasintern. Als wij oordelen dat een kind beter gebaat is met individuele begeleiding zal het kind klasextern geholpen worden.
  Schoolspecifieke afspraken, afhankelijk van de noden in de school, die per jaar of voor verschillende jaren worden gemaakt, zullen opgenomen worden in de uitwerking van het schoolwerkplan.


Voorzieningen:

 • Indien noodzakelijk en mogelijk krijgen kinderen aangepaste opdrachten (ook voor kinderen met een meerbegaafdheid).
 • Met leeshelpers wordt er wekelijks in groepjes gelezen.
 • Via contractwerk en hoekenwerk leren kinderen, ieder naar eigen kunnen, om pakketten (taakjes) binnen een vooropgestelde termijn af te werken.
 • Met een kindvolgsysteem volgen we de vorderingen van de kinderen op, problemen worden dan vlugger bijgestuurd.
 • Leerlingenbesprekingen tijdens een mini-MDO en/of Multi-Disciplinair-Overleg, voor een MDO wordt een Multidisciplinair Team opgericht.
 • Het schoolgebouw is toegankelijk voor leerlingen met een handicap.
 • De school beschikt over didactisch materiaal om onderwijs aan leerbedreigde leerlingen te optimaliseren.
 • Indien nodig, zal onze school beroep doen op externe hulp zoals het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB), revalidatiecentra, externe hulpverleners.
 • Pedagogisch zal de school zorgverbredende maatregelen treffen zoals kindvolgsysteem en vormen van differentiatie. Het gelijkekansenonderwijs biedt hier ook mogelijkheden.