Actueel nieuws

Welkom op onze website


Nuttige documenten


Kalender


Niet vergeten om je schooltoelage aan te vragen voor 1 juni 2019. Voor meer informatie kan je terecht bij het secretariaat.


Verkiezingen schoolraad - geleding ouders op 27/03/2019.

Meer informatieVoor- en naschoolse kinderopvang

Kinderen van de kleuterschool en het lager onderwijs (2,5 tot 12jaar) die naar school gaan in Hoevenen of Stabroek kunnen gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang. De kinderen kunnen er terecht voor- en naschools, tijdens schoolvrije dagen en vakantieperioden.

 

BKO De Rakkertjes BKO De Sloebertjes

Kleine Molenweg 23 – Stabroek Kerkstraat 89 - Hoevenen

(tegenover sporthal Attenhoven)

Tel: 03 569 19 29 Tel: 03 605 45 15

 

Er zijn 2 opvanglocaties (Hoevenen en Stabroek) maar het is mogelijk dat tijdens vakantieperiodes en schoolvrije dagen de kinderopvang op 1 locatie doorgaat.

 

Inschrijven

Inschrijven/registreren van uw kind(eren) is verplichtDit gebeurt vóór het eerste opvangmoment!De ouders melden zich persoonlijk aan bij de coördinator in het Sociaal Centrum – dienst buitenschoolse kinderopvang - Kerkstraat 37 te Hoevenen.

 

Indien het gaat om een kind van gescheiden ouders en beide ouders gebruik wensen te maken van de opvang, met daaruitvloeiend een aparte facturatie, dan dienen beiden een aparte overeenkomst in te vullen.

 

De registratieformulieren zijn ook verkrijgbaar in de opvanglocaties. Die kunnen dan al ingevuld worden een worden meegebracht bij uw registratie in het Sociaal Centrum.

 

Welke gegevens brengt u mee bij inschrijving:

  • Adressen, telefoonnummers van het werk, contactpersonen en huisarts

  • Bewijs van gezinssamentstelling, te verkrijgen op de dienst burgerlijke stand van uw gemeente of een kopie van uw trouwboekje

  • OMNIO-statuut (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen), indien van toepassing

  • Mutualiteitsklevertje kind

 

Openingsuren bureel Sociaal Centrum

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10u00 tot 11u30 of na afspraak.

Elke 1een 3dinsdag van de maand van 15u30 tot 19u in het Sociaal Centrum.

Telefoonnummers 03/660.14.41 of 03/660.14.42.

 

Registreren tijdens vakanties en schoolvrije dagen

Voor opvang tijdens de schoolvakanties moet je je vooraf registreren op de website www.activiteiten.stabroek.be op diezelfde website kan je dan je kind(eren) inschrijven voor activiteiten tijdens de schoolvakanties.

Voor opvang tijdens schoolvrije dagen moet je vooraf inschrijven op de opvanglocatie zelf. 

 

Voor meer aanvullende informatie kan u terecht op de website van de buitenschoolse kinderopvang: klik hier.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Tanja Wroblewski

Administratief medewerker Buitenschoolse kinderopvang Stabroek (03/660.14.42)

 

Liesbet Slangen

Coördinator buitenschoolse kinderopvang (03.660 14 41)