Welkom op onze website


Nuttige documenten


Kalender


Inschrijvingen schooljaar 2019-2020 & schooljaar 2020-201

Iedereen, zowel voor het kleuteronderwijs als de lagere school kan reeds inschrijven voor het huidige en het komende schooljaar.

Inschrijvingsbeleid


Volg ons ook op Facebook

Facebook


Hou deze periode zeker je mailbox in de gaten. Regelmatig worden er updates verstuurd met belangrijke informatie.
Volg ook onze facebookpagina.
Samen pakken we de strijd aan! Samen meer dan alleen maar school maken.


Inschrijvingen Corona-periode

Wilt u uw zoon of dochter inschrijven in onze school?
Vul dan het inschrijvingsformulier in.

InschrijvingsformulierVoor- en naschoolse kinderopvang

Voor wie?

 

Kinderen van de kleuterschool en het lager onderwijs (2,5 tot 12 jaar), die in Stabroek wonen, er naar school gaan of waarvan tenminste 1 van de ouders tewerkgesteld is in Stabroek, kunnen terecht in onze buitenschoolse kinderopvang.

 

Wanneer?

 

De kinderen kunnen terecht voor- en naschools, tijdens schoolvrije dagen en vakantieperioden.

Voorschools: vanaf 7 uur tot een kwartier voor aanvang van de lessen.

Naschools: vanaf een kwartier na het beëindigen van de lessen, ook op woensdagnamiddag, tot 18u30.

Schoolvrije - en vakantiedagen: vanaf 7uur tot 18u30.

 

Door wie?

 

Een team van opgeleide en gemotiveerde begeleid(st)ers staan klaar voor uw kind(eren). Zij schenken aandacht aan hun ontplooiing en creativiteit.

De begeleid(st)ers worden in hun taak bijgestaan door de coördinator.

 

Waar?

 

Er zijn 2 opvanglocaties. Tijdens vakantieperiodes is het mogelijk dat de kinderopvang op 1 locatie doorgaat (De Rakkertjes OF De Sloebertjes)

 

De Sloebertjes

Kerkstraat 89, Hoevenen

Tel: 03 605 45 15

De Rakkertjes

Kleine Molenweg 23, Stabroek

Tel: 03 569 19 29

 

Opvang nodig? Inschrijvingen.

 

Het inschrijven van uw kind(eren) is verplicht.  Bij voorkeur in het Sociaal Centrum, dienst buitenschoolse kinderopvang, Kerkstraat 37 te Hoevenen.

Welke gegevens brengt u mee bij inschrijving:

Adressen, telefoonnummers van het werk, contactpersonen en huisarts

Bewijs van gezinssamenstelling, te verkrijgen op de dienst burgerlijke stand van uw gemeente of een kopie van uw trouwboekje

Bewijs van verhoogde tegemoetkoming (aan te vragen bij uw ziekenfonds) indien van toepassing.

 

U kan uw kind(eren) ook online registreren.

Surf naar www.activiteiten.stabroek.be:

 • Klik in het keuze menu op "Registreren"
 • Vul de nodige velden in = gegevens van het gezinshoofd
 • Klik op "Volgende"
 • Klik op "+ kind"
 • Vul de nodige velden in = gegevens van het kind
 • Klik op "Opslaan"
 • Voeg eventueel nog andere kinderen toe
 • Indien nodig andere afhaal- & contactpersonen toevoegen
 • Voeg de huisarts toe
 • Klik op "Volgende"
 • Kruis beide optie's aan en klik op "Registreren"
 • Je krijgt via mail meteen uw gebruikersnaam en paswoord
 • Je kan je paswoord aanpassen wanneer je jezelf aanmeldt

Bij "Mijn gegevens" kan je de gegevens steeds aanpassen.

Als je je registreert, gaat u akkoord met de huishoudelijke reglementen.

Het registratieformulier, de schriftelijke overeenkomst en een bewijs van gezinssamenstelling dient u ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan de dienst.

 

Reservering tijdens schooldagen

Voor opvang tijdens schooldagen dient vooraf ingeschreven te worden via een online inschrijvingssysteem. Inschrijven voor voorschoolse opvang kan tot de dag ervoor 19 u. Inschrijven voor de naschoolse opvang kan tot de dag zelf 10 u. De inschrijvingsdata voor de start inschrijvingen worden op tijd meegedeeld.

Indien een kind niet is ingeschreven maar wel aanwezig is in de buitenschoolse kinderopvang, of wanneer een kind wel is ingeschreven maar toch niet aanwezig is op de dag zelf, zal er geen boete worden aangerekend. Indien er wordt opgemerkt dat dit herhaaldelijk gebeurt, kunnen er wel maatregelen getroffen worden zoals het opleggen van een boete of schorsing voor een bepaalde periode. Deze gevallen worden door het college van burgemeester en schepenen beslist op voorstel van de coördinator.

 

Reservering tijdens vakantieopvang en schoolvrije dagen

Voor opvang tijdens de schoolvakanties en schoolvrije dagen dient vooraf ingeschreven te worden via een online inschrijvingssysteem. De inschrijvingsdata worden op tijd meegedeeld.

 

Annulering tijdens vakanties en schoolvrije dagen

Annuleren voor vakantieopvang en schoolvrije dagen kan gratis gebeuren tot de vooropgestelde datum via het online inschrijvingssysteem.

Bij te laat annuleren worden de gereserveerde dagen toch aangerekend.

Bij niet annuleren, worden de gereserveerde dagen aangerekend alsook een bijkomende boete van 10 euro.

Indien men niet op tijd heeft kunnen annuleren wegens onvoorziene omstandigheden, vragen wij om een bewijs van deze desbetreffende omstandigheid (doktersattest, …) binnen de 5 werkdagen binnen te brengen en worden er geen opvangkosten aangerekend.

Annuleren na de uiterste annuleringsdatum kan niet online, enkel per mail op het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Elk kind heeft recht op 4 jokers per kalenderjaar. Deze jokers zullen automatisch ingezet worden wanneer er niet op tijd of helemaal niet geannuleerd is voor vakantiedagen. Voor die dag zal u geen kosten moeten betalen. Indien beide ouders op een verschillend adres wonen, hebben ze elk recht op 4 jokers per kind per kalenderjaar.

 

Permanenties coördinator:

 

Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10u00 tot 11u30.

Elke 1ste en 3de dinsdag van de maand van 15u30 tot 19u in het Sociaal Centrum.

 

Tarieven:

Tarieven kan u consulteren op de website van de gemeente Stabroek: www.stabroek.be/Leven/Kinderopvang/Initiatief_buitenschoolse_kinderopvang

indexaanpassingen tijdens het jaar zijn mogelijk.

 

Bij gelijktijdige opvang van 2 of meer kinderen van hetzelfde gezin geldt een gezinskorting van 25%.

Kinderen in de opvang zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

 

In bepaalde omstandigheden is een aangepast tarief mogelijk.  Aanvraag van het sociale tarief gebeurt bij de coördinator.  De nodige bewijsstukken dienen voorgelegd te worden.  De situatie wordt om de 6 maanden geëvalueerd en indien nodig herzien.

De kinderopvang is fiscaal aftrekbaar tot de leeftijd van 12 jaar.

De betaling gebeurt via een maandelijkse factuur met overschrijving of via domiciliëring.